Farewell Silicon Valley

Šesta sezona nije više smešna kao što nije bila smešna ni poslednja sezona Radoholičara. Sedam epizoda bi možda moglo da se sabije u jedan film prosečne dužine ako bi se izbacile scene sa usiljenim forama čime bi se istovremeno i sažela priča i podigao nivo komedije. Kako bilo, tema mi je po običaju zanimljiva pošto mene sve zanima što ima veze sa informatikom 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *